StocksGoDaddy Inc.GDDY

GDDY

GoDaddy Inc.

77.27 0.04 (0.05%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
77.04
B
77.37

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó77.27
Trong Ngày 76.44 - 78.09
Trong 52 Tuần 64.48 - 87.84
Khối lượng Trung bình (3 tháng)850.62K
Lợi nhuận trong 1 năm10.09%
Beta1.1115
Vốn hóa thị trường12.08B
Hệ số P/E37.49
Doanh thu4.01B
EPS2.0612
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.727/04/202211/07/202219/09/202270.0075.0080.0085.0090.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Data Processing Services
Tổng Giám đốc Điều hành Amanpal S. Bhutani, MBA
Nhân viên 6,611

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của GoDaddy Inc. increased tính đến 15.14% và có tổng là 3.82B. Thu nhập ròng increased tính đến 149.24% đến 243.30M. Tài sản ròng increased tính đến 805.08% đến 83.20M và EPS increased từ -2.94 đến 1.42.
GDDY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
57.04%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.87%
Biên Hoạt động
12.64%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.27%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
964M
1.02B
1B
1.02B
Lợi nhuận Gộp
493.6M
521M
506.7M
527.7M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
126.1M
N/A
117.3M
144.7M
Thu nhập Ròng
98.1M
87.6M
69M
90.7M