StocksGrid Dynamics Holdings IncGDYN

GDYN

Grid Dynamics Holdings Inc

31.56 0.21 (0.67%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
31.49
B
31.64

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó31.56
Trong Ngày30.35 - 31.54
Trong 52 Tuần12.49 - 42.56
Khối lượng Trung bình (3 tháng)459.78K
Lợi nhuận trong 1 năm145.64%
Beta0.9198
Vốn hóa thị trường2.06B
Hệ số P/E
Doanh thu174.87M
EPS-0.171
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.702/08/202114/10/202128/12/202120.0025.0030.0035.0040.0045.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Information Technology Services
Tổng Giám đốc Điều hành Leonard Livschitz
Nhân viên 1,894

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Grid Dynamics Holdings Inc decreased tính đến 5.95% và có tổng là 111.28M. Thu nhập ròng decreased tính đến 216.58% đến -12.60M. Tài sản ròng increased tính đến 139.95% đến 151.72M và EPS decreased từ 0.49 đến -0.28.
GDYN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
41.55%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.73%
Biên Hoạt động
-1.13%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.02%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
30.13M
39.13M
47.68M
57.93M
Lợi nhuận Gộp
12.26M
15.34M
19.8M
25.27M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-3.56M
-1.78M
1.38M
1.97M
Thu nhập Ròng
-4.72M
-2.06M
-1.48M
-549K