StocksGeneral Electric CoGE

GE

General Electric Co

91.11 -5.80 (-5.98%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
90.87
B
91.18

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó91.11
Trong Ngày88.25 - 92.22
Trong 52 Tuần85.04 - 116.03
Khối lượng Trung bình (3 tháng)6.95M
Lợi nhuận trong 1 năm0.62%
Beta1.2367
Vốn hóa thị trường100.05B
Hệ số P/E20.74
Doanh thu75.37B
EPS4.3927
Cổ tức (Lợi suất)0.32 (0.35%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Finance Or Rental Or Leasing
Tổng Giám đốc Điều hành Alec Burger, MBA
Nhân viên 174,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của General Electric Co decreased tính đến 16.09% và có tổng là 79.89B. Thu nhập ròng increased tính đến 1,237.59% đến 5.66B. Tài sản ròng increased tính đến 26.47% đến 37.56B và EPS increased từ -0.62 đến 0.58.
GE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
26.68%
Biên Lợi nhuận Ròng
-5.18%
Biên Hoạt động
4.84%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-4.13%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
21.79B
16.83B
18.16B
18.59B
Lợi nhuận Gộp
5.72B
4.4B
4.73B
5.26B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.1B
396M
772M
N/A
Thu nhập Ròng
2.55B
99M
-573M
573M