StocksGeberit AGGEBN.ZU

GEBN.ZU

Geberit AG

492.86 -7.49 (-1.50%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng CHF Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
492.86
B
493.84

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó500.35
Trong Ngày 483.46 - 495.55
Trong 52 Tuần 444.60 - 779.30
Khối lượng Trung bình (3 tháng)112.66K
Lợi nhuận trong 1 năm-33.89%
Beta0.1574
Vốn hóa thị trường17.54B
Hệ số P/E23.38
Doanh thu3.46B
EPS21.342
Cổ tức (Lợi suất)12.5 (2.54%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/02/202203/05/202213/07/2022475.00500.00525.00550.00575.00600.00625.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Building Products
Tổng Giám đốc Điều hành Christian Buhl, PhD
Nhân viên 11,809

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Geberit AG increased tính đến 15.87% và có tổng là 3.46B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 17.88 đến N/A.
GEBN.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
42.88%
Biên Lợi nhuận Ròng
20.37%
Biên Hoạt động
30.10%
Lợi nhuận trên Đầu tư
24.51%
12/15
12/15
12/15
03/16
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
621.1M
718.6M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
302.8M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
173.4M
Thu nhập Ròng
N/A
N/A
N/A
150.3M