StocksGeberit AGGEBN.ZU

GEBN.ZU

Geberit AG

673.79 -1.60 (-0.24%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng CHF Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
673.79
B
675.21

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó673.79
Trong Ngày666.00 - 674.19
Trong 52 Tuần455.59 - 677.39
Khối lượng Trung bình (3 tháng)93.13K
Lợi nhuận trong 1 năm42.37%
Beta-0.065
Vốn hóa thị trường24.05B
Hệ số P/E37.62
Doanh thu2.99B
EPS17.9458
Cổ tức (Lợi suất)11.4 (1.71%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Building Products
Tổng Giám đốc Điều hành Christian Buhl, PhD
Nhân viên 11,569

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2016, doanh thu của Geberit AG decreased tính đến NaN và có tổng là 718.60M. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến 150.30M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 1.56B và EPS decreased từ N/A đến 4.07.
GEBN.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
43.31%
Biên Lợi nhuận Ròng
19.91%
Biên Hoạt động
30.48%
Lợi nhuận trên Đầu tư
22.56%
12/15
12/15
12/15
03/16
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
718.6M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
302.8M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
173.4M
Thu nhập Ròng
N/A
N/A
N/A
150.3M