StocksGilead Sciences IncGILD

GILD

Gilead Sciences Inc

68.57 0.06 (0.09%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
68.53
B
68.69

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó68.57
Trong Ngày66.71 - 69.27
Trong 52 Tuần61.33 - 74.04
Khối lượng Trung bình (3 tháng)7.55M
Lợi nhuận trong 1 năm0.63%
Beta0.502
Vốn hóa thị trường86.01B
Hệ số P/E11.69
Doanh thu27.56B
EPS5.8638
Cổ tức (Lợi suất)2.84 (4.14%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202122/10/202104/01/202266.0068.0070.0072.0074.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Biotechnology
Tổng Giám đốc Điều hành Daniel P. O'Day, MBA
Nhân viên 13,600

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Gilead Sciences Inc increased tính đến 9.77% và có tổng là 24.64B. Thu nhập ròng decreased tính đến 98.34% đến 89.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 19.55% đến 18.22B và EPS decreased từ 4.22 đến 0.10.
GILD- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
80.74%
Biên Lợi nhuận Ròng
16.72%
Biên Hoạt động
44.70%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.27%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
7.43B
6.42B
6.22B
7.42B
Lợi nhuận Gộp
6.1B
5.57B
5.38B
6.69B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
3.08B
3.49B
2.91B
4.33B
Thu nhập Ròng
1.54B
1.72B
1.52B
2.59B