StocksGeneral Mills IncGIS

GIS

General Mills Inc

67.83 -1.19 (-1.73%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
67.83
B
67.99

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó69.03
Trong Ngày67.70 - 69.65
Trong 52 Tuần54.26 - 69.89
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.26M
Lợi nhuận trong 1 năm17.06%
Beta0.3789
Vốn hóa thị trường41.64B
Hệ số P/E19.01
Doanh thu18.61B
EPS3.6308
Cổ tức (Lợi suất)2.04 (3.01%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Food Major Diversified
Tổng Giám đốc Điều hành Jeff Harmening, MBA
Nhân viên 35,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/5/2021: Doanh thu của General Mills Inc increased tính đến 2.84% và có tổng là 18.13B. Thu nhập ròng increased tính đến 6.12% đến 2.35B. Tài sản ròng increased tính đến 16.69% đến 10.38B và EPS increased từ 3.56 đến 3.78.
GIS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
33.22%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.96%
Biên Hoạt động
16.48%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.57%
02/21
05/21
08/21
11/21
Tổng Doanh thu
4.52B
4.52B
4.54B
5.02B
Lợi nhuận Gộp
1.61B
1.56B
1.56B
1.61B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
894M
739.7M
803.5M
781.7M
Thu nhập Ròng
603.8M
399.9M
638.2M
608.4M