ETF-GLD-SPDR Gold

GLD SPDR Gold

167.26 -0.58 (-0.35%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó167.26
Trong Ngày 165.51 - 167.22
Trong 52 Tuần 150.34 - 193.09
Lợi nhuận trong 1 năm0.56%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/2022155.00160.00165.00170.00175.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC