ETF-GLD-SPDR Gold

GLD SPDR Gold

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó undefined
Trong Ngày 187.57 - 188.58
Trong 52 Tuần 167.94 - 192.89
Lợi nhuận trong 1 năm 8.77%
Tỷ Lệ Chi Phí <0.01%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Lợi Nhuận Trung Bình Hàng Năm
Biểu đồ này hiển thị lợi nhuận hàng năm của [tên tài sản], được cập nhật hàng tháng.
1 Năm
3 Năm
5 Năm
% Lợi Nhuận Giá
5.42%
2.96%
8.73%