StocksGlencore PlcGLEN.L

GLEN.L

Glencore Plc

448.45 -13.18 (-2.86%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
448.45
B
449.45

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó461.63
Trong Ngày 440.40 - 462.58
Trong 52 Tuần 302.18 - 547.71
Khối lượng Trung bình (3 tháng)30.37M
Lợi nhuận trong 1 năm37.33%
Beta0.3273
Vốn hóa thị trường59.88B
Hệ số P/E16.75
Doanh thu147.9B
EPS0.2751
Cổ tức (Lợi suất)0.206591 (4.61%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/02/202204/05/202214/07/2022400.00425.00450.00475.00500.00525.00550.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Gas Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Gary Nagle
Nhân viên 135,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Glencore Plc increased tính đến 33.47% và có tổng là 148.15B. Thu nhập ròng increased tính đến 217.53% đến 3.62B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -0.11 đến N/A.
GLEN.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
5.75%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.06%
Biên Hoạt động
4.63%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.28%
06/11
12/11
Tổng Doanh thu
29.38B
59.83B
Lợi nhuận Gộp
781.48M
957.56M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
641.63M
703.06M
Thu nhập Ròng
896.19M
1.02B