Stocks-GLPI-Gaming and Leisure

GLPI Gaming and Leisure

53.10 0.37 (0.70%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó53.10
Trong Ngày 51.81 - 53.17
Trong 52 Tuần 41.77 - 53.17
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.59M
Lợi nhuận trong 1 năm16.08%
Beta1.4025
Vốn hóa thị trường13.67B
Hệ số P/E21.77
Doanh thu1.3B
EPS2.4396
Cổ tức (Lợi suất)2.805 (5.28%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/202244.0046.0048.0050.0052.0054.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành Peter M. Carlino
Nhân viên 17

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Gaming and Leisure increased tính đến 5.48% và có tổng là 1.22B. Thu nhập ròng increased tính đến 46.34% đến 739.21M. Tài sản ròng increased tính đến 26.73% đến 3.39B và EPS decreased từ 2.30 đến 2.26.
GLPI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
78.83%
Biên Lợi nhuận Ròng
38.55%
Biên Hoạt động
70.25%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.33%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
298.34M
314.97M
326.51M
333.82M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
324.75M
121.69M
155.7M
226.07M