StocksCorning IncGLW

GLW

Corning Inc

33.33 0.20 (0.60%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
33.33
B
33.40

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó33.13
Trong Ngày 32.73 - 33.45
Trong 52 Tuần 32.20 - 44.25
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.15M
Lợi nhuận trong 1 năm-23.95%
Beta1.2316
Vốn hóa thị trường27.98B
Hệ số P/E26.53
Doanh thu14.45B
EPS1.249
Cổ tức (Lợi suất)1.02 (3.06%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/12/202123/02/202204/05/202234.0036.0038.0040.0042.0044.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Electronic Components
Tổng Giám đốc Điều hành Wendell P. Weeks, MBA
Nhân viên 61,200

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Corning Inc increased tính đến 0.11% và có tổng là 3.68B. Thu nhập ròng increased tính đến 19.30% đến 581.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.56 đến N/A.
GLW- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
34.61%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.19%
Biên Hoạt động
14.66%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.88%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
3.5B
3.62B
3.68B
3.68B
Lợi nhuận Gộp
1.27B
1.22B
1.16B
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
576M
N/A
394M
N/A
Thu nhập Ròng
-354M
371M
487M
581M