StocksGenfitGNFT.PA

GNFT.PA

Genfit

4.418 0.020 (0.45%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
4.418
B
4.434

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó4.398
Trong Ngày 4.370 - 4.506
Trong 52 Tuần 2.744 - 4.832
Khối lượng Trung bình (3 tháng)139.48K
Lợi nhuận trong 1 năm34.90%
Beta0.0108
Vốn hóa thị trường218.88M
Hệ số P/E3.2
Doanh thu80.07M
EPS1.3789
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.708/03/202220/05/202229/07/20223.0003.2503.5003.7504.0004.2504.5004.750
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Pascal Prigent
Nhân viên 122

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Genfit increased tính đến 10,365.36% và có tổng là 80.06M. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -2.60 đến N/A.
GNFT.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
-35,166.74%
Biên Hoạt động
33.98%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-22.95%
03/19
06/19
09/19
Tổng Doanh thu
500
500
1K
Lợi nhuận Gộp
0
0
0
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
0
0
0
Thu nhập Ròng
0
0
0