StocksGoldman Sachs Group IncGS

GS

Goldman Sachs Group Inc

282.55 -1.98 (-0.70%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
282.55
B
283.20

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó284.54
Trong Ngày 278.84 - 284.15
Trong 52 Tuần 277.75 - 425.69
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.65M
Lợi nhuận trong 1 năm-21.73%
Beta1.1868
Vốn hóa thị trường97.72B
Hệ số P/E5.52
Doanh thu61.58B
EPS51.5265
Cổ tức (Lợi suất)8 (2.83%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/01/202223/03/202203/06/2022300.00325.00350.00375.00400.00425.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Investment Banks Or Brokers
Tổng Giám đốc Điều hành Tamim Hamad Abdulaziz Al-Kawari, MBA; David Michael Solomon
Nhân viên 43,900

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Goldman Sachs Group Inc decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 0.10% đến 3.94B. Tài sản ròng increased tính đến 4.55% đến 115.00B và EPS decreased từ 10.81 đến 10.76.
GS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
19.44%
Biên Hoạt động
44.20%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.56%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
5.49B
5.38B
3.94B
3.94B