StocksGlaxoSmithKline plc ADRGSK

GSK

GlaxoSmithKline plc ADR

45.47 0.41 (0.91%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
45.42
B
45.53

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó45.47
Trong Ngày45.17 - 45.62
Trong 52 Tuần32.67 - 45.62
Khối lượng Trung bình (3 tháng)4.01M
Lợi nhuận trong 1 năm23.14%
Beta0.6268
Vốn hóa thị trường113.86B
Hệ số P/E19.15
Doanh thu45.59B
EPS2.3742
Cổ tức (Lợi suất)2.1672 (4.77%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.703/08/202115/10/202128/12/202140.0042.0044.0046.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Emma N. Walmsley
Nhân viên 94,066

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của GlaxoSmithKline plc ADR increased tính đến 1.55% và có tổng là 43.73B. Thu nhập ròng increased tính đến 21.89% đến 8.19B. Tài sản ròng increased tính đến 16.96% đến 28.44B và EPS increased từ 2.36 đến 2.93.
GSK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
67.69%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.86%
Biên Hoạt động
20.92%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.16%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
11.54B
10.23B
11.32B
12.51B
Lợi nhuận Gộp
7.61B
6.86B
7.78B
8.6B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.92B
2.07B
2.53B
3.01B
Thu nhập Ròng
1.11B
1.74B
2.15B
1.88B