StocksWW Grainger IncGWW

GWW

WW Grainger Inc

484.18 -8.77 (-1.78%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
484.18
B
485.99

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó492.95
Trong Ngày478.79 - 490.57
Trong 52 Tuần355.72 - 526.55
Khối lượng Trung bình (3 tháng)231.52K
Lợi nhuận trong 1 năm24.91%
Beta0.9995
Vốn hóa thị trường25.4B
Hệ số P/E27.97
Doanh thu12.6B
EPS17.6267
Cổ tức (Lợi suất)6.39 (1.32%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Wholesale Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Donald G. Macpherson, MBA
Nhân viên 23,100

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của WW Grainger Inc increased tính đến 2.71% và có tổng là 11.80B. Thu nhập ròng decreased tính đến 15.64% đến 755.00M. Tài sản ròng increased tính đến 1.60% đến 2.09B và EPS decreased từ 15.34 đến 12.94.
GWW- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
35.66%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.44%
Biên Hoạt động
11.23%
Lợi nhuận trên Đầu tư
17.88%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
2.94B
3.08B
3.21B
3.37B
Lợi nhuận Gộp
1.03B
1.09B
1.12B
1.25B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
286M
358M
334M
438M
Thu nhập Ròng
185M
255M
241M
315M