StocksHyatt Hotels CorpH

H

Hyatt Hotels Corp

80.57 2.44 (3.12%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
80.39
B
80.74

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó80.57
Trong Ngày 79.35 - 82.37
Trong 52 Tuần 70.02 - 107.95
Khối lượng Trung bình (3 tháng)732.88K
Lợi nhuận trong 1 năm0.27%
Beta1.1379
Vốn hóa thị trường8.79B
Hệ số P/E38.95
Doanh thu4.69B
EPS2.0685
Cổ tức (Lợi suất)0.77 (0.96%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/04/202229/06/202208/09/202275.0080.0085.0090.0095.00100.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Hotels Or Resorts Or Cruiselines
Tổng Giám đốc Điều hành Mark Samuel Hoplamazian, MBA
Nhân viên 44,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Hyatt Hotels Corp increased tính đến 1.69% và có tổng là 2.10B. Thu nhập ròng increased tính đến 68.42% đến -222.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ -6.94 đến -2.02.
H- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
11.47%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.02%
Biên Hoạt động
3.26%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.24%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
113M
149M
1.28B
1.48B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
133M
246M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
15M
170M
Thu nhập Ròng
120M
-29M
-73M
206M