StocksHaemonetics Corp.HAE

HAE

Haemonetics Corp.

69.34 0.62 (0.90%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
69.34
B
69.63

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó68.73
Trong Ngày 67.94 - 69.42
Trong 52 Tuần 42.96 - 75.07
Khối lượng Trung bình (3 tháng)451.91K
Lợi nhuận trong 1 năm13.43%
Beta0.8282
Vốn hóa thị trường3.53B
Hệ số P/E81.63
Doanh thu993.2M
EPS0.8434
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/202250.0055.0060.0065.0070.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Christopher A. Simon, MBA
Nhân viên 2,821

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022: Doanh thu của Haemonetics Corp. increased tính đến 14.10% và có tổng là 993.20M. Thu nhập ròng decreased tính đến 45.42% đến 43.38M. Tài sản ròng increased tính đến 2.43% đến 749.42M và EPS decreased từ 1.55 đến 0.84.
HAE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
46.92%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.39%
Biên Hoạt động
8.63%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.56%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
228.53M
239.9M
259.77M
265M
Lợi nhuận Gộp
97.96M
111.35M
126.23M
141.97M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-4.59M
25.21M
N/A
25.44M
Thu nhập Ròng
-4.45M
14.86M
23.23M
9.74M