Stocks-HBI-Hanesbrands Inc

HBI Hanesbrands Inc

6.72 -0.03 (-0.44%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó6.72
Trong Ngày 6.63 - 6.77
Trong 52 Tuần 6.31 - 17.78
Khối lượng Trung bình (3 tháng)9.57M
Lợi nhuận trong 1 năm-59.34%
Beta1.0891
Vốn hóa thị trường2.34B
Hệ số P/E6.71
Doanh thu6.51B
EPS1.0009
Cổ tức (Lợi suất)0.6 (8.93%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/20227.008.009.0010.0011.0012.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Apparel Or Footwear
Tổng Giám đốc Điều hành Stephen B. Bratspies, MBA
Nhân viên 59,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Hanesbrands Inc increased tính đến 2.05% và có tổng là 6.80B. Thu nhập ròng increased tính đến 789.30% đến 520.97M. Tài sản ròng decreased tính đến 13.69% đến 702.49M và EPS increased từ -0.21 đến 0.22.
HBI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
36.86%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.94%
Biên Hoạt động
12.81%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.50%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.75B
1.58B
1.51B
1.67B
Lợi nhuận Gộp
667.73M
584.18M
572.1M
575.04M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
155.57M
174.82M
153.1M
185.7M
Thu nhập Ròng
67.95M
114.18M
92.66M
80.1M