StocksHome Depot IncHD

HD

Home Depot Inc

275.94 -2.39 (-0.86%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
275.92
B
277.25

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó275.94
Trong Ngày 274.12 - 281.29
Trong 52 Tuần 264.26 - 419.79
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.36M
Lợi nhuận trong 1 năm-15.39%
Beta1.0427
Vốn hóa thị trường282.49B
Hệ số P/E16.96
Doanh thu155.24B
EPS16.2737
Cổ tức (Lợi suất)7.35 (2.66%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Home Improvement Chains
Tổng Giám đốc Điều hành Ted Decker, MBA
Nhân viên 490,600

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của Home Depot Inc increased tính đến 14.42% và có tổng là 151.16B. Thu nhập ròng increased tính đến 27.72% đến 16.43B. Tài sản ròng decreased tính đến 151.41% đến -1.70B và EPS increased từ 11.94 đến 15.53.
HD- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
31.97%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.93%
Biên Hoạt động
15.30%
Lợi nhuận trên Đầu tư
36.92%
01/22
03/22
04/22
07/22
Tổng Doanh thu
35.72B
38.91B
38.91B
43.79B
Lợi nhuận Gộp
11.26B
12.54B
12.54B
13.87B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
4.83B
5.93B
N/A
7.21B
Thu nhập Ròng
3.35B
4.23B
4.23B
5.17B