Stocks-HDD.DE-Heidelberger Druckmaschinen AG

HDD.DE Heidelberger Druckmaschinen AG

0.994 0 (0%)
Giao dịch

Heidelberger Druckmaschinen AG giá

-11.01% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
303.27M
Phạm vi trong ngày
0.974
-
1.021
Phạm vi 52 tuần
0.907
-
1.949
Khối lượng (3 tháng)
479.52K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
4.27
Doanh thu
2.39B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
49
Trung bình
Ngành 
Trung bình 51 
67
Môi trường
64
Xã hội
37
Quản trị

Mọi người cũng đã mua