StocksHeico CorporationHEI

HEI

Heico Corporation

163.07 -2.16 (-1.31%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
163.07
B
163.53

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó165.23
Trong Ngày 162.20 - 163.69
Trong 52 Tuần 121.89 - 165.44
Khối lượng Trung bình (3 tháng)316.99K
Lợi nhuận trong 1 năm27.84%
Beta1.068
Vốn hóa thị trường22.51B
Hệ số P/E68.3
Doanh thu2.01B
EPS2.424
Cổ tức (Lợi suất)0.14 (0.09%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/03/202218/05/202229/07/2022130.00140.00150.00160.00170.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Aerospace And Defense
Tổng Giám đốc Điều hành Laurans A. Mendelson, CPA
Nhân viên 5,600

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/10/2021: Doanh thu của Heico Corporation increased tính đến 4.40% và có tổng là 1.87B. Thu nhập ròng decreased tính đến 1.82% đến 329.76M. Tài sản ròng increased tính đến 14.24% đến 2.55B và EPS decreased từ 2.29 đến 2.21.
HEI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
42.90%
Biên Lợi nhuận Ròng
15.32%
Biên Hoạt động
21.93%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.31%
07/21
10/21
01/22
04/22
Tổng Doanh thu
471.71M
509.42M
490.34M
538.81M
Lợi nhuận Gộp
184.72M
204.5M
190.21M
211.23M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
100.84M
115.03M
98.82M
122.78M
Thu nhập Ròng
83.68M
93.36M
94.25M
93.11M