Stocks-HELN.ZU-Helvetia Holding AG

HELN.ZU Helvetia Holding AG

115.33 -1.19 (-1.02%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng CHF Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó116.52
Trong Ngày 115.33 - 116.72
Trong 52 Tuần 90.31 - 132.08
Khối lượng Trung bình (3 tháng)64.52K
Lợi nhuận trong 1 năm-0.49%
Beta-0.1777
Vốn hóa thị trường6.17B
Hệ số P/E13.48
Doanh thu10.9B
EPS8.6567
Cổ tức (Lợi suất)5.5 (4.77%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.716/08/202227/10/202210/01/202395.00100.00105.00110.00115.00120.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Multi Line Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Philipp Robert Gmür, LLD
Nhân viên 12,128

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Helvetia Holding AG increased tính đến 29.29% và có tổng là 13.49B. Thu nhập ròng increased tính đến 99.43% đến 519.80M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 4.76 đến N/A.
HELN.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
3.93%
Biên Hoạt động
6.49%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.22%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
9.15B
10.54B
10.43B
13.49B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
431M
538.1M
260.65M
519.8M