Stocks-HEN3.DE-Henkel AG & Co. KGaA

HEN3.DE Henkel AG & Co. KGaA

70.72 0 (0%)
Giao dịch

Henkel AG & Co. KGaA giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
29.68B
Phạm vi trong ngày
70.35
-
71.29
Phạm vi 52 tuần
64.90
-
78.70
Khối lượng (3 tháng)
360.82K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
21.8
Doanh thu
22.41B

Tin tức mới nhất về Henkel AG & Co. KGaA

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
65
Rất cao
Ngành 
Trung bình 59 
62
Môi trường
72
Xã hội
63
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua