Stocks-HER.MI-Hera SPA

HER.MI Hera SPA

2.652 -0.068 (-2.50%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư
0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
3.85B
Phạm vi trong ngày
2.628
-
2.697
Phạm vi 52 tuần
1.977
-
3.689
Khối lượng (3 tháng)
2.41M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
29.64
Doanh thu
18.45B
Thảo luận Hàng đầu

Thu nhập sắp có

21
T3
BÁO CÁO
Hera SPA Báo cáo thu nhập Q4 2022 dự kiến sẽ được phát hành sau khi thị trường mở cửa

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
59
Cao
Ngành 
Trung bình 54 
71
Môi trường
68
Xã hội
45
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua