Stocks-HFD.L-Halfords Group PLC

HFD.L Halfords Group PLC

180.63 0 (0%)
Giao dịch

Halfords Group PLC giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
395.15M
Phạm vi trong ngày
177.03
-
182.23
Phạm vi 52 tuần
162.76
-
243.63
Khối lượng (3 tháng)
835.45K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
15.47
Doanh thu
1.7B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
48
Thấp
Ngành 
Trung bình 50 
57
Môi trường
59
Xã hội
27
Quản trị