Stocks-HFD.L-Halfords Group PLC

HFD.L Halfords Group PLC

196.11 -2.79 (-1.40%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó196.11
Trong Ngày 195.01 - 198.30
Trong 52 Tuần 123.71 - 371.67
Khối lượng Trung bình (3 tháng)686.05K
Lợi nhuận trong 1 năm-46.98%
Beta0.4351
Vốn hóa thị trường426.33M
Hệ số P/E8.87
Doanh thu1.44B
EPS0.2213
Cổ tức (Lợi suất)0.09 (4.59%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/06/202207/09/202218/11/2022140.00160.00180.00200.00220.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Graham Barry Stapleton
Nhân viên 11,201

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022: Doanh thu của Halfords Group PLC increased tính đến 5.98% và có tổng là 1.37B. Thu nhập ròng increased tính đến 46.05% đến 77.70M. Tài sản ròng increased tính đến 31.76% đến 551.00M và EPS increased từ 0.26 đến 0.36.
HFD.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
51.10%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.96%
Biên Hoạt động
7.54%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.57%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
1.14B
1.16B
1.29B
1.37B
Lợi nhuận Gộp
556M
565.4M
635.3M
701.1M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
62.2M
78.5M
114.5M
101.1M
Thu nhập Ròng
41.9M
17.5M
53.2M
77.7M