Stocks-HLMA.L-Halma PLC

HLMA.L Halma PLC

0 0 (0%)
Giao dịch

Halma PLC giá

0% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
8.35B
Phạm vi trong ngày
2184.72
-
2214.67
Phạm vi 52 tuần
1797.80
-
2516.22
Khối lượng (3 tháng)
583.75K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
35.08
Doanh thu
1.93B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
52
Trung bình
Ngành 
Trung bình 53 
62
Môi trường
63
Xã hội
38
Quản trị

Mọi người cũng đã mua