StocksHologic IncHOLX

HOLX

Hologic Inc

72.00 1.13 (1.59%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
72.00
B
72.17

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó70.88
Trong Ngày 70.67 - 72.19
Trong 52 Tuần 66.35 - 80.91
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.91M
Lợi nhuận trong 1 năm-4.67%
Beta0.8543
Vốn hóa thị trường17.69B
Hệ số P/E11.98
Doanh thu5.23B
EPS5.9243
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Stephen P. MacMillan
Nhân viên 6,705

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2021: Doanh thu của Hologic Inc increased tính đến 49.14% và có tổng là 5.63B. Thu nhập ròng increased tính đến 68.37% đến 1.87B. Tài sản ròng increased tính đến 55.82% đến 4.22B và EPS increased từ 4.21 đến 7.21.
HOLX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
62.49%
Biên Lợi nhuận Ròng
15.59%
Biên Hoạt động
36.47%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.15%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
1.32B
1.47B
1.44B
1B
Lợi nhuận Gộp
910.6M
975.5M
935.3M
538.6M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
445.6M
637.4M
593.9M
229.3M
Thu nhập Ròng
328.8M
499.2M
455.7M
228.4M