StocksHewlett PackardHPQ

HPQ

Hewlett Packard

38.42 -0.28 (-0.72%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
38.37
B
38.46

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó38.42
Trong Ngày37.92 - 38.48
Trong 52 Tuần24.04 - 39.60
Khối lượng Trung bình (3 tháng)10.23M
Lợi nhuận trong 1 năm52.77%
Beta1.17
Vốn hóa thị trường41.6B
Hệ số P/E7.06
Doanh thu63.7B
EPS5.4448
Cổ tức (Lợi suất)0.8876 (2.31%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.703/08/202115/10/202128/12/202127.5030.0032.5035.0037.5040.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Computer Processing Hardware
Tổng Giám đốc Điều hành Enrique Lores, MBA
Nhân viên 51,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/10/2021: Doanh thu của Hewlett Packard increased tính đến 12.09% và có tổng là 63.49B. Thu nhập ròng increased tính đến 128.66% đến 6.50B. Tài sản ròng increased tính đến 25.94% đến -1.65B và EPS increased từ 2.00 đến 5.33.
HPQ- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
21.10%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.93%
Biên Hoạt động
9.09%
Lợi nhuận trên Đầu tư
96.54%
01/21
04/21
07/21
10/21
Tổng Doanh thu
15.69B
15.88B
15.29B
16.68B
Lợi nhuận Gộp
3.34B
3.41B
3.35B
3.21B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.5B
1.41B
1.46B
1.3B
Thu nhập Ròng
1.07B
1.23B
1.11B
3.1B