Stocks-HQY-HealthEquity Inc

HQY HealthEquity Inc

60.04 1.14 (1.94%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó60.04
Trong Ngày 58.01 - 60.24
Trong 52 Tuần 50.10 - 78.85
Khối lượng Trung bình (3 tháng)850.23K
Lợi nhuận trong 1 năm8.91%
Beta1.0312
Vốn hóa thị trường5.08B
Hệ số P/E3141.91
Doanh thu831.2M
EPS-0.7
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Investment Managers
Tổng Giám đốc Điều hành Jon Kessler
Nhân viên 3,715

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của HealthEquity Inc increased tính đến 3.13% và có tổng là 756.56M. Thu nhập ròng decreased tính đến 601.35% đến -44.29M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.12 đến N/A.
HQY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
44.11%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.13%
Biên Hoạt động
2.22%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.01%
01/22
04/22
07/22
10/22
Tổng Doanh thu
203.3M
205.68M
206.14M
216.09M
Lợi nhuận Gộp
82.25M
87.48M
93.63M
103.32M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
2.01M
5.27M
12.05M
Thu nhập Ròng
-32.82M
-13.64M
-10.65M
-1.64M