StocksHuazhu Group LtdHTHT

HTHT

Huazhu Group Ltd

33.25 0.19 (0.57%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
33.22
B
33.33

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó33.25
Trong Ngày 32.45 - 33.31
Trong 52 Tuần 21.95 - 51.08
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.39M
Lợi nhuận trong 1 năm-29.90%
Beta0.8778
Vốn hóa thị trường10.6B
Hệ số P/E96.82
Doanh thu2B
EPS-0.7867
Cổ tức (Lợi suất)0.19 (0.57%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/04/202227/06/202206/09/202227.5030.0032.5035.0037.5040.0042.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Hotels Or Resorts Or Cruiselines
Tổng Giám đốc Điều hành Hui Jin
Nhân viên 24,384

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Huazhu Group Ltd increased tính đến 34.22% và có tổng là 1.98B. Thu nhập ròng increased tính đến 76.69% đến -74.43M. Tài sản ròng decreased tính đến 0.87% đến 1.73B và EPS increased từ -1.08 đến -0.23.
HTHT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
7.92%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.54%
Biên Hoạt động
-9.60%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.16%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
544.6M
523.98M
422.29M
511.43M
Lợi nhuận Gộp
96.77M
23.93M
-22.68M
60.49M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
9.43M
N/A
-112.78M
-15.12M
Thu nhập Ròng
-21.02M
-72.57M
-102.23M
-54.89M