StocksHertz Global Holdings Inc. WtHTZWW

HTZWW

Hertz Global Holdings Inc. Wt

16.30 -0.19 (-1.15%)
Giá theo NASDAQ bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
16.30
B
16.40

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó16.30
Trong Ngày15.74 - 16.49
Trong 52 Tuần5.99 - 23.24
Khối lượng Trung bình (3 tháng)43.86K
Lợi nhuận trong 1 năm55.53%
Beta0.9878
Vốn hóa thị trường65.09B
Hệ số P/E17.94
Doanh thu120.12B
EPS1.9891
Cổ tức (Lợi suất)0.5308 (3.26%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Finance Or Rental Or Leasing
Tổng Giám đốc Điều hành Mark Fields, MBA
Nhân viên 120,726

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Hertz Global Holdings Inc. Wt decreased tính đến 3.25% và có tổng là 112.85B. Thu nhập ròng decreased tính đến 21.08% đến 4.40B. Tài sản ròng increased tính đến 11.94% đến 75.27B và EPS decreased từ 2.76 đến 2.16.
HTZWW- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
15.00%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.35%
Biên Hoạt động
6.53%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.52%
09/20
12/20
03/21
06/21
Tổng Doanh thu
30.72B
35.15B
32.25B
34.46B
Lợi nhuận Gộp
4.69B
5.65B
6.25B
7.31B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.24B
2.63B
3.75B
4.84B
Thu nhập Ròng
2.12B
2B
3.41B
5.77B