Stocks-ICAD.PA-Icade SA

ICAD.PA Icade SA

30.30 0 (0%)
Giao dịch

Icade SA giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
2.29B
Phạm vi trong ngày
30.05
-
30.93
Phạm vi 52 tuần
27.82
-
51.22
Khối lượng (3 tháng)
93.72K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-2.97
Doanh thu
1.87B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

19
T2
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
56
Cao
Ngành 
Trung bình 51 
74
Môi trường
64
Xã hội
40
Quản trị

Mọi người cũng đã mua