Stocks-ICAD.PA-Icade SA

ICAD.PA Icade SA

43.50 -0.16 (-0.37%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó43.50
Trong Ngày 43.33 - 44.13
Trong 52 Tuần 33.45 - 64.39
Khối lượng Trung bình (3 tháng)71.3K
Lợi nhuận trong 1 năm-32.33%
Beta-0.1334
Vốn hóa thị trường3.3B
Hệ số P/E5.87
Doanh thu1.71B
EPS7.4355
Cổ tức (Lợi suất)4.2 (9.66%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.716/08/202227/10/202210/01/202335.0037.5040.0042.5045.0047.5050.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Development
Tổng Giám đốc Điều hành Olivier Wigniolle
Nhân viên

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Icade SA increased tính đến 14.85% và có tổng là 1.66B. Thu nhập ròng increased tính đến 955.22% đến 636.30M. Tài sản ròng increased tính đến 130.30% đến 8.64B và EPS decreased từ 0.33 đến N/A.
ICAD.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
47.37%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.56%
Biên Hoạt động
36.08%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.13%
12/11
03/12
09/12
12/12
Tổng Doanh thu
0
0
0
0
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
0
0
0
0