Stocks-IDCC-InterDigital Inc.

IDCC InterDigital Inc.

50.07 -0.68 (-1.34%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó50.07
Trong Ngày 49.47 - 50.09
Trong 52 Tuần 40.16 - 73.79
Khối lượng Trung bình (3 tháng)274.16K
Lợi nhuận trong 1 năm-25.97%
Beta1.123
Vốn hóa thị trường1.49B
Hệ số P/E18.51
Doanh thu452.55M
EPS2.7049
Cổ tức (Lợi suất)1.4 (2.80%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/202245.0050.0055.0060.0065.0070.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Telecommunications Equipment
Tổng Giám đốc Điều hành Liren Chen, MBA
Nhân viên 510

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của InterDigital Inc. increased tính đến 18.50% và có tổng là 425.41M. Thu nhập ròng increased tính đến 11.19% đến 42.19M. Tài sản ròng decreased tính đến 5.48% đến 752.92M và EPS increased từ 1.44 đến 1.77.
IDCC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
61.05%
Biên Lợi nhuận Ròng
17.18%
Biên Hoạt động
32.79%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.16%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
111.82M
101.32M
124.66M
114.76M
Lợi nhuận Gộp
69.77M
59.22M
79.24M
68.04M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
33.18M
30.73M
52.64M
31.84M
Thu nhập Ròng
19.81M
17.7M
20.58M
21.77M