StocksIcahn Entrpres Depositary Units Repr Units of LP InterestsIEP

IEP

Icahn Entrpres Depositary Units Repr Units of LP Interests

51.58 -0.20 (-0.39%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
51.56
B
51.80

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó51.58
Trong Ngày49.65 - 51.65
Trong 52 Tuần48.87 - 68.93
Khối lượng Trung bình (3 tháng)468.76K
Lợi nhuận trong 1 năm-8.69%
Beta0.8563
Vốn hóa thị trường14.37B
Hệ số P/E280.78
Doanh thu13.56B
EPS0.1837
Cổ tức (Lợi suất)8 (15.51%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Industrial Conglomerates
Tổng Giám đốc Điều hành David Willetts
Nhân viên 23,833

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Icahn Entrpres Depositary Units Repr Units of LP Interests decreased tính đến 23.72% và có tổng là 6.67B. Thu nhập ròng decreased tính đến 40.31% đến -2.47B. Tài sản ròng decreased tính đến 15.40% đến 9.26B và EPS decreased từ -5.38 đến -7.33.
IEP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
32.85%
Biên Lợi nhuận Ròng
-2.36%
Biên Hoạt động
23.71%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.02%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
3.9B
3.38B
2.99B
2.65B
Lợi nhuận Gộp
2.02B
1.13B
464M
246M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.72B
811M
160M
N/A
Thu nhập Ròng
374M
599M
-62M
-211M