Stocks-INDV.L-Indivior PLC

INDV.L Indivior PLC

1702.44 -17.98 (-1.05%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1720.42
Trong Ngày 1694.45 - 1718.42
Trong 52 Tuần 1045.05 - 1734.39
Khối lượng Trung bình (3 tháng)273.24K
Lợi nhuận trong 1 năm47.15%
Beta0.0428
Vốn hóa thị trường2.35B
Hệ số P/E18.48
Doanh thu692.61M
EPS0.9292
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/06/202231/08/202210/11/20221400.001500.001600.001700.001800.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Mark Crossley, MBA
Nhân viên 885

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Indivior PLC increased tính đến 13.99% và có tổng là 575.15M. Thu nhập ròng increased tính đến 229.15% đến 149.06M. Tài sản ròng increased tính đến 149.85% đến 149.88M và EPS increased từ -0.16 đến 0.19.
INDV.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
81.06%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.56%
Biên Hoạt động
22.23%
Lợi nhuận trên Đầu tư
26.99%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
164.72M
154.36M
176.19M
197.34M
Lợi nhuận Gộp
133.56M
124.53M
142.71M
159.92M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
23.74M
39.52M
49.43M
N/A
Thu nhập Ròng
25.97M
30.57M
38.27M
34.88M