Stocks-INGA.NV-ING Groep NV

INGA.NV ING Groep NV

13.10 0.05 (0.40%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó13.10
Trong Ngày 13.03 - 13.16
Trong 52 Tuần 7.90 - 13.97
Khối lượng Trung bình (3 tháng)14.44M
Lợi nhuận trong 1 năm0.31%
Beta-0.1506
Vốn hóa thị trường48.29B
Hệ số P/E13.99
Doanh thu18.32B
EPS0.9365
Cổ tức (Lợi suất)0.58 (4.43%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.716/08/202227/10/202210/01/20239.0010.0011.0012.0013.0014.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Major Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Steven van Rijswijk
Nhân viên 64,959

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của ING Groep NV decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 91.38% đến 4.91B. Tài sản ròng decreased tính đến 1.80% đến 54.66B và EPS decreased từ 0.64 đến N/A.
INGA.NV- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
13.71%
Biên Hoạt động
27.96%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.38%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
980M
474M
1.21B
953M