Stocks-INGN-Inogen Inc

INGN Inogen Inc

21.88 -0.59 (-2.64%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó22.48
Trong Ngày 21.76 - 22.41
Trong 52 Tuần 19.40 - 36.24
Khối lượng Trung bình (3 tháng)178.09K
Lợi nhuận trong 1 năm-29.49%
Beta0.8403
Vốn hóa thị trường515.26M
Hệ số P/E64.5
Doanh thu365.55M
EPS-2.1982
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.716/06/202230/08/202209/11/202220.0022.5025.0027.5030.0032.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Nabil Shabshab, MBA
Nhân viên 1,021

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Inogen Inc increased tính đến 16.05% và có tổng là 358.00M. Thu nhập ròng decreased tính đến 8.65% đến -6.33M. Tài sản ròng increased tính đến 5.89% đến 370.23M và EPS decreased từ -0.27 đến -0.28.
INGN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
47.19%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.01%
Biên Hoạt động
-8.33%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.74%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
76.4M
80.39M
103.38M
105.39M
Lợi nhuận Gộp
39.99M
36.34M
49.74M
42.8M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-6.67M
-12.96M
-835K
-10.29M
Thu nhập Ròng
-22.88M
-14.21M
-3.44M
-9.51M