Stocks-IP.MI-Interpump Group

IP.MI Interpump Group

43.46 0.52 (1.21%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó43.46
Trong Ngày 42.38 - 43.57
Trong 52 Tuần 31.51 - 64.89
Khối lượng Trung bình (3 tháng)219.96K
Lợi nhuận trong 1 năm-28.48%
Beta0.2529
Vốn hóa thị trường4.53B
Hệ số P/E19.64
Doanh thu1.99B
EPS2.1966
Cổ tức (Lợi suất)0.28 (0.64%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Industrial Machinery
Tổng Giám đốc Điều hành Fulvio Montipò
Nhân viên

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Interpump Group increased tính đến 23.94% và có tổng là 1.60B. Thu nhập ròng increased tính đến 14.62% đến 198.60M. Tài sản ròng increased tính đến 16.50% đến 1.34B và EPS increased từ 1.59 đến 1.81.
IP.MI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
38.31%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.88%
Biên Hoạt động
17.23%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.55%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
449.69M
488.68M
537.61M
518.65M
Lợi nhuận Gộp
154.2M
170.73M
189.19M
176.56M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
70.46M
86.05M
97.85M
N/A
Thu nhập Ròng
20.17M
66.07M
73.45M
75.22M