StocksIpsen SAIPN.PA

IPN.PA

Ipsen SA

99.95 0.55 (0.55%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường mở
Giao dịch