StocksIntertek GroupITRK.L

ITRK.L

Intertek Group

4247.17 12.98 (0.31%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
4247.17
B
4255.83

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó4234.19
Trong Ngày 4167.25 - 4249.17
Trong 52 Tuần 4071.33 - 5818.76
Khối lượng Trung bình (3 tháng)338.08K
Lợi nhuận trong 1 năm-18.16%
Beta0.1264
Vốn hóa thị trường6.81B
Hệ số P/E23.07
Doanh thu2.96B
EPS1.8343
Cổ tức (Lợi suất)1.058 (2.49%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/02/202204/05/202214/07/20224250.004500.004750.005000.005250.005500.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Miscellaneous Commercial Services
Tổng Giám đốc Điều hành André Lacroix
Nhân viên 44,063

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Intertek Group increased tính đến 1.63% và có tổng là 2.79B. Thu nhập ròng increased tính đến 16.79% đến 306.70M. Tài sản ròng increased tính đến 11.10% đến 1.11B và EPS increased từ 1.52 đến 1.78.
ITRK.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
15.44%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.07%
Biên Hoạt động
15.44%
Lợi nhuận trên Đầu tư
17.22%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
2.8B
2.99B
2.74B
2.79B
Lợi nhuận Gộp
457.2M
495.1M
399.4M
444.6M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
457.2M
495.1M
399.4M
444.6M
Thu nhập Ròng
305.2M
333.6M
262.6M
306.7M