Stocks-JD.L-JD Sports Fashion PLC

JD.L JD Sports Fashion PLC

128.21 0.25 (0.20%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó128.21
Trong Ngày 125.66 - 130.85
Trong 52 Tuần 87.89 - 228.39
Khối lượng Trung bình (3 tháng)8.31M
Lợi nhuận trong 1 năm-40.31%
Beta0.3639
Vốn hóa thị trường6.64B
Hệ số P/E20.41
Doanh thu9.1B
EPS0.0631
Cổ tức (Lợi suất)0.0048 (0.37%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202215/11/202290.00100.00110.00120.00130.00140.00150.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Apparel Or Footwear Retail
Tổng Giám đốc Điều hành Regis Andre Schultz
Nhân viên 44,488

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của JD Sports Fashion PLC increased tính đến 38.85% và có tổng là 8.56B. Thu nhập ròng increased tính đến 100.52% đến 459.60M. Tài sản ròng increased tính đến 56.35% đến 2.34B và EPS decreased từ 0.23 đến 0.07.
JD.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
49.07%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.97%
Biên Hoạt động
11.61%
Lợi nhuận trên Đầu tư
15.96%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
4.72B
6.11B
6.17B
8.56B
Lợi nhuận Gộp
2.24B
2.85B
2.96B
4.21B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
360.7M
509.9M
454M
986.5M
Thu nhập Ròng
264.2M
250.7M
229.2M
459.6M