Stocks-JDW.L-J D Wetherspoon PLC

JDW.L J D Wetherspoon PLC

804.29 0 (0%)
Giao dịch

Sự Kiện Sắp Tới

22
T3
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
975.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
53
Trung bình
Ngành 
Trung bình 51 
58
Môi trường
59
Xã hội
42
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua