StocksJuventus Football ClubJUVE.MI

JUVE.MI

Juventus Football Club

0.3599 -0.0026 (-0.72%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
0.3599
B
0.3613

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó0.3625
Trong Ngày 0.3541 - 0.3619
Trong 52 Tuần 0.2698 - 0.8018
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.87M
Lợi nhuận trong 1 năm-51.94%
Beta0.2454
Vốn hóa thị trường917.48M
Hệ số P/E
Doanh thu405.43M
EPS-0.1375
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Movies Or Entertainment
Tổng Giám đốc Điều hành Maurizio Arrivabene
Nhân viên 870

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2021: Doanh thu của Juventus Football Club increased tính đến 9.00% và có tổng là 437.53M. Thu nhập ròng decreased tính đến 134.03% đến -209.89M. Tài sản ròng decreased tính đến 88.11% đến 28.44M và EPS decreased từ -0.08 đến -0.16.
JUVE.MI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
-33.96%
Biên Lợi nhuận Ròng
-20.92%
Biên Hoạt động
-52.24%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-22.13%
09/15
12/15
03/16
06/16
Tổng Doanh thu
62.65M
94.84M
93.08M
71.51M
Lợi nhuận Gộp
-26.35M
16M
7.47M
-32.09M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-26.35M
15.94M
7.47M
-33.93M
Thu nhập Ròng
16.81M
13.45M
5.8M
-32M