Stocks-JYSK.CO-Jyske Bank A/S

JYSK.CO Jyske Bank A/S

435.10 8.70 (2.04%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó435.10
Trong Ngày 415.98 - 434.45
Trong 52 Tuần 297.23 - 440.24
Khối lượng Trung bình (3 tháng)197.28K
Lợi nhuận trong 1 năm32.05%
Beta0.6301
Vốn hóa thị trường25.87B
Hệ số P/E10.18
Doanh thu12.88B
EPS42.664
Cổ tức (Lợi suất)6.12 (1.41%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Regional Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Anders Christian Dam
Nhân viên 3,242

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Jyske Bank A/S decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 120.40% đến 3.18B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 19.76 đến N/A.
JYSK.CO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
16.69%
Biên Hoạt động
28.33%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.73%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
785M
815M
805M
466M