StocksKB Financial Group IncKB

KB

KB Financial Group Inc

50.44 0.45 (0.91%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
50.44
B
50.63

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó49.99
Trong Ngày49.82 - 50.87
Trong 52 Tuần35.79 - 52.98
Khối lượng Trung bình (3 tháng)184.05K
Lợi nhuận trong 1 năm25.35%
Beta0.9773
Vốn hóa thị trường19.48B
Hệ số P/E5.13
Doanh thu34.63B
EPS9.741
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/08/202120/10/202103/01/202244.0046.0048.0050.0052.0054.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Regional Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Jong-Kyoo Yoon, PhD
Nhân viên

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của KB Financial Group Inc decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 4.00% đến 2.95B. Tài sản ròng increased tính đến 14.56% đến 38.36B và EPS increased từ 7.19 đến 7.37.
KB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
10.55%
Biên Hoạt động
15.36%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.82%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
506.99M
1.14B
1.06B
1.11B