Stocks-KBX.DE-Knorr-Bremse AG

KBX.DE Knorr-Bremse AG

0 0 (0%)
Giao dịch

Knorr-Bremse AG giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
9.09B
Phạm vi trong ngày
56.26
-
57.15
Phạm vi 52 tuần
50.92
-
70.31
Khối lượng (3 tháng)
139.62K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
18.79
Doanh thu
7.81B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

22
T2
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
57
Cao
Ngành 
Trung bình 53 
73
Môi trường
71
Xã hội
32
Quản trị

Mọi người cũng đã mua