Stocks-KCR.HE-Konecranes Oyj

KCR.HE Konecranes Oyj

45.78 0 (0%)
Giao dịch

Konecranes Oyj giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
3.59B
Phạm vi trong ngày
45.56
-
46.55
Phạm vi 52 tuần
28.18
-
46.55
Khối lượng (3 tháng)
150.71K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
13
Doanh thu
3.97B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
59
Cao
Ngành 
Trung bình 54 
71
Môi trường
63
Xã hội
42
Quản trị

Mọi người cũng đã mua