StocksKeurig Dr Pepper Inc.KDP

KDP

Keurig Dr Pepper Inc.

37.44 0.18 (0.48%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
37.35
B
37.49

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó37.44
Trong Ngày 36.78 - 37.62
Trong 52 Tuần 33.54 - 40.49
Khối lượng Trung bình (3 tháng)7.07M
Lợi nhuận trong 1 năm9.67%
Beta0.5882
Vốn hóa thị trường53.02B
Hệ số P/E24.59
Doanh thu13.27B
EPS1.5227
Cổ tức (Lợi suất)0.7625 (2.04%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.726/04/202208/07/202216/09/202235.0036.0037.0038.0039.0040.0041.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Beverages Non Alcoholic
Tổng Giám đốc Điều hành Ozan Dokmecioglu
Nhân viên 27,500

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Keurig Dr Pepper Inc. increased tính đến 9.17% và có tổng là 12.68B. Thu nhập ròng increased tính đến 61.89% đến 2.15B. Tài sản ròng increased tính đến 4.79% đến 24.97B và EPS increased từ 0.93 đến 1.50.
KDP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
50.09%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.71%
Biên Hoạt động
20.25%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.01%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
3.25B
3.39B
3.08B
3.55B
Lợi nhuận Gộp
1.81B
1.78B
1.58B
1.7B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
859M
729M
674M
602M
Thu nhập Ròng
529M
843M
585M
218M