Stocks-KER.PA-Kering SA

KER.PA Kering SA

577.40 -0.30 (-0.05%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư